เซินเจิ้นผ่านกฎหมายห้ามกินเนื้อหมาแ
เมืองเซินเจิ้นผ่านกฎหมายห้ามกินเนื้อหมาแมว สร้างประวัติศาสตร์นำร่องเป็นเมืองแรกในจีน
ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดปรับเพิ่ม 200
กำเงินไว้ก่อน ราคาทอง เปิดตลาดเช้าวันศุกร์ สุดสัปดาห์ ปรับเพิ่ม 200 บาท ส่งผลให้ทองแท