Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
21 เม.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
08 มี.ค. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
14 ก.พ. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง mp 2.5
14 ก.พ. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง mp 2.5
08 ก.พ. 2565 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่ามาตรตรา 54
16 ธ.ค. 2564 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
16 ธ.ค. 2564 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
24 พ.ย. 2564 ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th

  www.lampanglocal.go.th