Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 พ.ย. 2564
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ)ด้วยโมลเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดลำปาง

14 พ.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี 2562 “ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี”

28 มี.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง การประชุมท้องถิ่นอำเภอ เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ

21 มี.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษก ครั้งที่ 1/2562

05 ก.พ. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับส่วนราชการ ร้านอาหาร ผู้ประกอบการในพื้นที่

05 ก.พ. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ร่วมกับอบต.บ้านดง จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับผู้ประกอบการลำปางวัลเลย์ รีสอร์ต แอนด์ คาเฟ่ บ้านทาสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ

04 ก.พ. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์งานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ

17 ม.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (กิจกรรมวันครู)

10 ม.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง กิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา - มิวเซียมลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

10 ม.ค. 2562
ลำปาง เมือง สถ.จ.ลำปาง ประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012 , 0-5426-5013  โทรสาร : 0-5426-5136  อีเมล์ : lpg@dla.go.th

www.lampanglocal.go.th