Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูล อปท. ในจังหวัดลำปาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 (11 ก.ค. 2562)  
มติ ก.ท.จ.ลำปาง ครั้งที่5/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. (05 ก.ค. 2562)  
มติ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ครั้งที่6/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น. (27 มิ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (13 มิ.ย. 2562)
มติ ก.ท.จ.ลำปาง ครั้งที่5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. (31 พ.ค. 2562)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข... (30 พ.ค. 2562)
มติ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ครั้งที่5/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30น. (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 (14 พ.ค. 2562)
ฐานข้อมูลผู้บริหาร (13 พ.ค. 2562)
ข้อมูลผู้บริหาร และปลัด อทท.ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (13 พ.ค. 2562)
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (08 พ.ค. 2562)
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (08 พ.ค. 2562)
แบบรายงานโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (08 พ.ค. 2562)
สรุปปริมาณขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 พ.ค. 2562)
มติ ก.ท.จ.ลำปาง ครั้งที่4/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. (29 เม.ย. 2562)
มติ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ครั้งที่3/2562 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30น. (25 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 (11 เม.ย. 2562)
มติ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ครั้งที่3/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30น. (25 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (13 มี.ค. 2562)
เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินภายในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) (เปิดประมูลหาผู้เช่า... (08 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(14 พ.ค. 2562)  

ประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เ... (14 พ.ค. 2562)  

(28 มี.ค. 2562)  

การประชุมท้องถิ่นอำเภอ เพ... (28 มี.ค. 2562)

ประชุมติดตามความคืบหน้าแล... (21 มี.ค. 2562)

(06 มี.ค. 2562)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ... (05 ก.พ. 2562)

ท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ ร่วม... (05 ก.พ. 2562)

ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน... (04 ก.พ. 2562)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติกา... (17 ม.ค. 2562)

ประชุมหารือข้อราชการ สถ. ... (10 ม.ค. 2562)

กิจกรรมเดินรณรงค์ ณ บริเว... (10 ม.ค. 2562)

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางก... (03 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (03 ม.ค. 2562)

การประชุมผู้บริหารองค์กรป... (03 ธ.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (11 ต.ค. 2561)

การประชุมหารือข้อราชการ ส... (21 ก.ย. 2561)

เดินหน้า ”ลำปาง สร้างสรรค... (21 ก.ย. 2561)

พิธีเปิดโครงการสัมมนาทางว... (13 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้ง... (12 มี.ค. 2562)  
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ ทต.เมืองปาน (07 มี.ค. 2562)  
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 โครงการ ทต.เมืองปาน (04 มี.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ทต.เมืองปาน (25 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราค... (21 ก.พ. 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ก.พ. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วย... (20 ก.พ. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ทต.เมืองปาน (05 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราค... (31 ม.ค. 2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 ม.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกว... (30 ม.ค. 2562)
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการดวยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... (25 ม.ค. 2562)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10 ม.ค. 2562)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.บ้านขอ (20 พ.ย. 2561)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 15 รา... (06 ก.ย. 2561)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดหรือไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 อบ... (06 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกทางหลวง 11... (03 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (คุณลักษณะตามมาตรฐานครุ... (27 ส.ค. 2561)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดหรือไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ... (22 ส.ค. 2561)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อบต.บ้านขอ (21 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

Responsive image
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5012-3 , 0-5426-5136  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@lampanglocal.go.th


www.lampanglocal.go.th